News and Media

News

Results of the Chinese National Championships

Chinese National Championships
Results
Woman
48KG
Name Body weigh Snatch Clean&Jerk Total Place
Wang Mingjuan 47,82 95 113 208 1
Gao Yuan 47,82 90 115 205 2
Gao Wei 47,58 90 108 198 3
53KG
Name Body weigh Snatch Clean&Jerk Total Place
Li Ping 52,76 97 131 228 1
Chen Xiaoting 52,73 98 120 218 2
Qiu Hongmei 52,44 97 120 217 3
58KG
Name Body weigh Snatch Clean&Jerk Total Place
Li Xueying 57,75 103 130 233 1
Li Yanyan 57,63 100 128 228 2
Qiu Hongmei 57,72 100 128 228 3
63KG
Name Body weigh Snatch Clean&Jerk Total Place
Guan Xinlei 62,47 110 135 245 1
Li Liying 62,75 113 130 243 2
Zhou Wenyu 62,56 110 128 238 3
69KG
Name Body weigh Snatch Clean&Jerk Total Place
Kang Yue 68,58 117 140 257 1
Zhao Yan 67,51 110 140 250 2
Fang Weiwei 69 110 140 250 3
75KG
Name Body weigh Snatch Clean&Jerk Total Place
Cao Lei 73,66 112 146 258 1
Sun Ruiping 74,85 115 143 258 2
Li Rongyan 74,61 110 147 257 3
+75KG
Name Body weigh Snatch Clean&Jerk Total Place
Zhang Zheng 127,95 125 171 296 1
Meng Suping 114,03 130 165 295 2
Liu Xue 99,5 125 160 285 3
Man
56KG
Name Body weigh Snatch Clean&Jerk Total Place
Tao Jin 55,88 126 163 289 1
Long Qingquan 55,22 128 160 288 2
Wu Jingbiao 55,74 128 154 282 3
62KG
Name Body weigh Snatch Clean&Jerk Total Place
Yang Fan 61,8 143 181 324 1
Zhang Jie 61,85 147 175 322 2
Qin Yifu 61,6 138 170 308 3
69KG
Name Body weigh Snatch Clean&Jerk Total Place
Liao Hui 68,65 150 190 340 1
Ye Bing 68,6 144 185 329 2
Tang Deshang 68,65 148 181 329 3
77KG
Name Body weigh Snatch Clean&Jerk Total Place
Li Hongli 76,9 160 200 360 1
Su Dajin 76,5 160 197 357 2
Zhong Guoshun 76,4 165 191 356 3
85KG
Name Body weigh Snatch Clean&Jerk Total Place
Lu Yong 85 170 201 371 1
Song Jiawen 84,5 161 200 361 2
Pang Dong 84,6 160 195 355 3
94KG
Name Body weigh Snatch Clean&Jerk Total Place
Jiang Hairong 87,15 178 210 388 1
Huang Zhong 90,35 175 210 385 2
Yuan Ai Jun 91,1 165 210 375 3
105KG
Name Body weigh Snatch Clean&Jerk Total Place
Zhang Lixiong 102,6 180 210 390 1
Jiang Yunlong 104,2 175 215 390 2
Wang Hailong 104,35 180 210 390 3
+105KG
Name Body weigh Snatch Clean&Jerk Total Place
Yu Mingqiu 143,05 190 236 426 1
Sun Haibo 148,35 191 230 421 2
Wang Qifeng 168 191 230 421 3